Tag Archives: vay no

Bố vay nợ nhưng đã mất con trai có phải trả nợ không?

Tra No

4 tháng sau khi bố qua đời, có người cầm giấy vay nợ viết tay giữa họ và bố đến yêu cầu tôi trả nợ. (Sơn Minh) Do không chắc chắn khoản vay này là thật, tôi đã từ chối trả thay. Như vậy có đúng luật không? Nếu khoản nợ kia là thật, tôi […]