Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Beton 6 đang xin ý kiến cổ đông xoá 220 khoản nợ khó đòi với tổng giá trị hơn 482 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo công ty, các khoản nợ này đã tồn đọng nhiều năm, không đủ hồ sơ chứng minh hoặc đối tác khó khăn về tài chính.

Trong số này có nhiều khoản lớn như Công ty TNHH MTV 3D – Long Hậu nợ hơn 88 tỷ đồng, nhưng được xoá vì đối tác đã bị ngân hàng phát mãi tài sản và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và xi măng HB cũng có thể được xoá nợ 55 tỷ đồng vì chuyển trụ sở đi nơi khác và ban lãnh đạo Beton 6 không tìm được địa chỉ.

Ngoài ra, một cá nhân nợ hơn 33 tỷ đồng nhưng vì “khách hàng không có khả năng trả nợ, nhiều lần liên hệ để đòi mà không được” nên công ty đề nghị xoá trắng.

Động thái xoá nợ cho đối tác được Beton 6 thực hiện trong bối cảnh công ty đang mất cân đối tài chính. Tính đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của công ty âm 22 tỷ đồng và lỗ luỹ kế hơn 424 tỷ đồng.

Giữa năm ngoái, ban lãnh đạo còn cho biết đã nộp đơn yêu cầu phá sản vì thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng trong khi các chủ nợ liên tục gây áp lực. Toà án cũng có quyết định mở thủ tục phá sản cho công ty.

Đang đối mặt với việc một số dự án lớn đã ký trước đó bị trì hoãn, thậm chí huỷ nhưng công ty vẫn đặt ra kế hoạch từ 2020-2026 sẽ hoàn tất cơ cấu tất cả khoản nợ, kêu gọi nhà đầu tư chiến lược, triển khai các sản phẩm theo công nghệ mới và có biên lợi nhuận cao.

Beton 6 tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn. Trong phiên họp bất thường sắp tới, công ty có thể giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 người còn 3 người. Theo đó, công ty sẽ miễn nhiệm Chủ tịch hiện tại cùng 2 nguời khác để bổ nhiệm ông Trịnh Thanh thay thế và bầu bổ sung 1 thành viên.